De Stichting Jeugdmuziekdag Altena is opgericht in 2011 en heeft ten doel het organiseren van een Jeugdmuziekdag voor HaFaBra-muzikanten tot 21 jaar in de gemeente Altena. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het jaarlijks organiseren van een Jeugdmuziekdag.

Het bestuur van de Stichting Jeugdmuziekdag Altena bestaat uit:

Lian Lankhaar, voorzitter
Ina van der Mooren, secretaris
Fleur Groenenberg, penningmeester
Ascha Colijn-van Arendonk, algemeen bestuurslid